Aktuálně

TJ Čestice má v dlouhodobém pronájmu fotbalové hřiště a kabiny. Hřiště je využíváno též základní školou a při pořádání různých sportovních akcí i širokou veřejností. Děkujeme všem sponzorům a partnerům za jejich podporu při naší snaze o zlepšení kvality hřiště a zajištění kvalitního zázemí pro tréninky, mistrovské zápasy i ostatní využití.

Zvláště pak děkujeme obci Čestice za vybudování zavlažování hřiště a významnou finanční pomoc při zakoupení zahradního traktoru na sečení hřiště.

Dále děkujeme Jihočeskému kraji, kde jsme v rámci dotačního programu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“ získali dotaci v projektu „Sportovní činnost TJ Čestice v roce 2021 a 2022“.

Děkujeme Národní sportovní agentuře, kde jsme v programu „Můj klub 2022“ získali dotaci na podporu sportování dětí a mládeže.